Tjäna pengar till klassresan, laget eller föreningen upp till 170 kr per produkt.

Så här fungerar det

Våra produkter

Tjäna pengar

Om oss/Kontakt

MS BOX

Integritetspolicy och information om användning av cookies

 

Denna integritetspolicy förklarar hur MS Secure Solutions AB behandlar dina personuppgifter. Policyn vänder sig till dig som besöker vår hemsida, eller på annat sätt kommunicerar med oss.

Vi är angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, och allmänt på ett tryggt och säkert sätt.

Alla våra besökare eller kunder uppmanas att läsa igenom denna policy noggrant. Om du har några frågor finner du kontaktuppgifterna till vår informationsansvariga längst ned i policyn.

 

Vilka personuppgifter samlas in, och varför?

 

Vi behandlar följande personuppgifter om dig:

Uppgifter som du själv lämnar till oss:

Namn  och kontaktuppgifter om du företräder en förening eller en skolklass d.v.s är kontaktperson för en grupp.

 

  • e-postadress  och mobiltelefonnummer när du handlar i vår butik eller kontaktar  våra representanter.
  • Uppgifter som du lämnar för vart beställda varor skall skickas exempelvis  leverans adress.
  • Uppgifter som du lämnar vid kredit- eller fakturaköp, exempelvis  personnummer och faktureringsuppgifter.

 

Uppgifter som genereras när du besöker vår hemsida:

 

Information om dina besök på vår webbplats, genom så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se längre ner i denna policy.

 Information om din bredbandstjänst, såsom IP-adress, operativsystem och typ av  webbläsare.

 

Vi behandlar dina personuppgifter i olika syften:

 

Vid besök av vår hemsida:

 

 För att förbättra webbplatsen och för att ta fram anonymiserad statistik över hur webbplatsens besökarbeteenden ser ut.

 För att förvalta och testa våra system,

 

När du är företrädare för en grupp:

 

För att hantera våra kundförhållanden och kunna kontakta dig som företrädare för en grupp

Marknadsföra, informera om och förbättra våra erbjudanden

 

Vid köp i vår butik

 

För att följa upp och kvalitetssäkra ditt köp

För att kontrollera personuppgifterna i samband med garantianspråk eller produktretur

När du kommunicerar med oss för att kunna besvara ditt ärende.

 

Laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter

 

Vi behandlar bara dina personuppgifter när det finns legitima skäl för att göra det, t ex för att administrera och vårda våra kundförhållanden, för direktkommunikation med dig.I vissa fall kan behandlingen av dina personuppgifter vara nödvändig för att vi ska kunna fullgöra lagstadgade eller offentligt ålagda skyldigheter. Skulle behovet av att behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

 

Utlämnande av Dina personuppgifter

 

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till externa bolag som vi samarbetar med, t.ex leverantörer eller budfirmor så som Posten eller Schenker för att vi skall kunna leverera varorna ni beställt.

Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder.

De lämnas aldrig ut i annat syfte än att kunna fullfölja våra åtaganden så som leverans via tredje part, Posten , Schenker.

 

Lagringsperiod

 

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med våra rutiner för gallring. T ex raderar vi kontaktuppgifter till företrädare när kundförhållandet upphör och bedöms, bortom rimlig tvivel, vara brutet för överskådlig framtid.

 

Vi använder följande cookies på MS Secure Solutions AB

 

Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

 

Du har vissa rättigheter i förhållande till MS.Secure Solutions AB Sweden, om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss direkt. Kontaktuppgifterna hittar du längst ned på denna policysida.

 

Tillgång (registerutdrag)

 

Du har rätt till bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.

 

Rättelse

 

Du har rätt att uppdatera felaktiga personuppgifter.

 

Radering

 

Du har full rätt att få samtliga eller delar av dina personuppgifter borttagna.

 

Invändning

 

Du har rätten att invända mot användande av dina personuppgifter som baseras på intresseavvägning, exempelvis vid direktmarknadsföring eller anpassade

annonser.

 

Begränsad behandling

 

Du har rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis ifall du finner att personuppgifter är irrelevanta för den service eller tjänst som vi ämnar använda dem för.

 

Dataöverföring

 

Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du även rätt att klaga till Dataskyddsmyndigheten som ålagts tillsyn av datalagringsdirektiven.

 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

 

MS Secure Solutions AB är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som beskrivs i denna integritetspolicy. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas, eller kontakt för att utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta:

 

MS Secure Solutions AB

Jovan Senicanin, VD

email: jovan@msbox.se

 

Uppdateringar av integritetspolicyn

 

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 23 november, 2019 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.

 

Åter till MS BOX.

123 189 20 74

93 42 67-6

Reklamation

© 2019 MS secure solutions. All rights reserved.

Skickar formuläret…

Servern påträffade ett fel.

Formuläret togs emot.

Kontakt

MS Secure solutions AB

MS BOX

Box 3042

122 03, Enskede

 

tel: 08-58 00 95 50

Org. nr. 559189-2806